การรักษาแบบดั้งเดิมในแอฟริกาใต้ต้องการพื้นที่ที่ออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์นี้

การรักษาแบบดั้งเดิมในแอฟริกาใต้ต้องการพื้นที่ที่ออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์นี้

การแพทย์แผนโบราณของชาวแอฟริกันและการปฏิบัตินั้นเป็นสิ่งต้องห้ามภายใต้ข้ออ้างเรื่องคาถาอาคมในแอฟริกาใต้โดยชาวอังกฤษและต่อมาคือรัฐบาลแบ่งแยกสีผิว สิ่งนี้นำไปสู่ความลับในการปฏิบัติและขาดการวางแผนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ เป็นผลให้การปฏิบัติด้านการดูแลสุขภาพแบบดั้งเดิมไม่เป็นทางการและไม่ได้รับการควบคุมเป็นส่วนใหญ่ สิ่งนี้ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับการเข้าถึงและความปลอดภัยของผู้ป่วย รวมถึงความรับผิดชอบของผู้รักษา การปฏิบัติด้านสุขภาพแบบดั้งเดิมใช้ประโยชน์

จากพิธีกรรมเชิงสัญลักษณ์และผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ รวมถึงพืช

ในท้องถิ่น พวกเขายังปฏิบัติตามกฎทางวัฒนธรรมบางอย่างเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว และพวกเขาต้องการคุณสมบัติเชิงพื้นที่เฉพาะในแง่ของขนาด การจัดลำดับ แสง และวัสดุ

ในปี พ.ศ. 2550 รัฐบาลแอฟริกาใต้ได้ประกาศพระราชบัญญัติผู้ประกอบการด้านสุขภาพแผนโบราณเพื่อรับรองการปฏิบัติทางการแพทย์แผนโบราณอย่างเป็นทางการ แต่มีน้อยมากในการพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นทางการสำหรับการรักษาแบบดั้งเดิม – โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของเมือง หมอส่วนใหญ่ยังคงปฏิบัติอยู่ในบ้านซึ่งมีความเป็นส่วนตัวน้อยสำหรับผู้ป่วยและครอบครัวของพวกเขาที่สัมผัสกับคนป่วย คนอื่นใช้ backroom ส่วนตัวมากขึ้น แต่พื้นที่เหล่านี้ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการแพทย์แผนโบราณ

พื้นที่ที่มีการฝึกแพทย์แผนโบราณมีความสำคัญเนื่องจากช่วยในกระบวนการบำบัด พื้นที่เหล่านี้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น แตกต่างจาก biomedicine การรักษาแบบดั้งเดิมของชาวแอฟริกันเป็นแบบองค์รวม : นอกจากอาการของผู้ป่วยแล้ว ยังพิจารณาบุคคลโดยรวมและความสัมพันธ์ทางสังคมของพวกเขาด้วย ในระหว่างการปรึกษาหารือ ภูมิทัศน์ อาคาร และองค์ประกอบต่างๆ เช่น วัสดุและพืช ได้รับความหมายเชิงสัญลักษณ์ต่อผู้ป่วยผ่านการใช้โดยผู้รักษา สภาพแวดล้อม ส่วนประกอบของสมุนไพร และการสนทนากับผู้รักษาทำให้เกิดความรู้สึกสบายทางร่างกายและความรู้สึกเป็นเจ้าของวัฒนธรรมของผู้ป่วย และส่วนประกอบทั้งหมดเหล่านี้ที่รวมกันมีหน้าที่ในการรักษา

ด้วยเหตุนี้จึงมีความจำเป็นอย่างมากสำหรับข้อมูลเชิงลึกด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ดีที่สุดสำหรับพื้นที่ที่สามารถประกอบพิธีกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อการรักษาเหล่านี้ได้ จำเป็น

ต้องมีแนวทางสำหรับการออกแบบและก่อสร้างภูมิทัศน์และอาคาร

ที่เหมาะสมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพแบบดั้งเดิมในแอฟริกาใต้ เช่นเดียวกับที่ประเทศนี้มีแนวปฏิบัติสำหรับคลินิกและโรงพยาบาล

สิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยหลักการทางวัฒนธรรมที่ได้รับการวิจัยอย่างดีสำหรับการจัดวางและการออกแบบจะช่วยปรับปรุงภาพลักษณ์และการรับรู้ของการแพทย์แผนโบราณได้เป็นอย่างดี นำมุมมองของการออกแบบสถาปัตยกรรมและการใช้วัฒนธรรมของพืชสมุนไพรมารวมกัน เรากำลังทำงานวิจัยซึ่งมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาแนวทางสำหรับการออกแบบและก่อสร้างภูมิทัศน์และพื้นที่สำหรับแพทย์แผนโบราณในแอฟริกาใต้

การรักษาแบบดั้งเดิมในแอฟริกาใต้

แปดสิบเปอร์เซ็นต์ ของชาวแอฟริกาใต้ปรึกษาแพทย์แผนโบราณ และมีหมอแผน โบราณมากกว่า200,000 คน ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชนบท ชาวแอฟริกาใต้จำนวนมากยังคงใช้ยาแผนโบราณสำหรับความต้องการด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น เนื่องจากแพทย์แผนโบราณมักเข้าถึงได้ง่ายกว่าและราคาไม่แพง พวกเขาคุ้นเคยกับชุมชนและแนวทางปฏิบัติทางวัฒนธรรมและความเชื่อของพวกเขา

หมู่บ้านในชนบทส่วนใหญ่ในแอฟริกาใต้ยังคงมีหมอแผนโบราณอาศัยอยู่ หมู่บ้านเหล่านี้บางแห่งยังมีตลาดดั้งเดิมขนาดใหญ่ที่ยังคงใช้งานได้ เช่นตลาดโมนาในหนองโกมา, ควาซูลู-นาทาล

แต่การปฏิบัติด้านสุขภาพแบบดั้งเดิมไม่ได้ถูกผลักไสออกไปในพื้นที่ชนบทเท่านั้น

มีการปฏิบัติกันอย่างแพร่หลายในเมืองใหญ่ ๆ เช่น Durban และ Johannesburg เนื่องจากความต้องการ เทศบาลบางแห่งได้บริจาคโครงสร้างพื้นฐานสำหรับหมอเพื่อฝึกฝนและขายยาแผนโบราณของพวกเขา ตัวอย่างของโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐ ได้แก่ ตลาดMai-Mai และ Faraday ในโจฮันเนสเบิร์กและWarwick Junction ใน Ethekwini, Durban ในเมืองหลวงของประเทศ พริทอเรีย หมอจะค้าขายและให้คำปรึกษาอย่างเสรีในตลาดนอกระบบและธุรกิจส่วนตัวขนาดเล็กไม่กี่แห่ง เช่น ในมาราบาสตัด ใกล้ใจกลางเมือง

แต่ก็ไม่เหมาะนักเพราะตอนแรกออกแบบมาเพื่อจุดประสงค์อื่น เช่น คอกม้า ในกรณีของตลาดใหม่ พวกเขาขาดพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการค้าและสุขอนามัย เช่น น้ำ แสงสว่างที่ดี และการชำระล้าง นอกจากนี้ พื้นที่เหล่านี้ไม่ได้สะท้อนถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวแอฟริกันผ่านการออกแบบและคุณภาพของวัสดุ คุณสมบัติเหล่านี้ ซึ่งรวมถึงองค์ประกอบต่างๆ เช่น ลำดับชั้น ขนาด ลำดับ การใช้แสง สี และสิ่งประดิษฐ์ เป็นข้อพิจารณาในการออกแบบที่สำคัญสำหรับประสบการณ์การรักษาในการปฏิบัติด้านสุขภาพแบบดั้งเดิม

พื้นที่สาธารณะในเมืองในแอฟริกาใต้และบ่อยครั้งยังคงเป็นแบบ Eurocentric ในการออกแบบหรือออกแบบในสไตล์สากลสมัยใหม่ พื้นที่เหล่านี้ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับไลฟ์สไตล์และความต้องการของชาวแอฟริกัน สิ่งนี้สามารถนำมาประกอบกับมรดกของอุดมคติการแบ่งแยกสีผิวและการวางแผนเชิงพื้นที่ : เพื่อให้ผู้คนแยกจากกันบนพื้นฐานของเชื้อชาติและชาติพันธุ์ และกีดกันการมีอยู่ถาวรของคนผิวดำในเมืองต่างๆ

credit: lasixgenericnoprescription.net
universduflow.com
lesalternatifsdefranchecomte.com
fuengirolawireless.net
packersjerseysshop.com
hipoakley.com
tissagesdelaigle.com
genussmarathon.net
alfamotosiklet.net
cobayesdeloasis.com
jaromirklein.net
milkcantheatre.org